Kontaktinformasjon

Bravur AS
Org.nr: NO 913 941 594

Knud Holms gate 5
4005 Stavanger

 

    

Bjørn Olaf Helgøy  

Managing Partner                               
99129260                                                
Boh@bransjetreff.no                           

    

Lill Merete Helgøy  

Partner                               
91901570                                                    
Lmh@bravur.as                               

    

Eyolf Bakke-Erichsen

Partner                                
92260110                                                  
Eyolf@bravur.as