Bransjetreff.no er et jevnlig nettverks arrangement for bedrifter med tilknytning til energinæringen på Vestlandet. Siden oppstart i mai 2015, har arrangementet utviklet seg til å bli en sentral møteplass for oljenæringen!

I tillegg til faglig program, gis deltakerne en unik mulighet til erfaringsutveksling i hyggelige omgivelser på Backstage i sentrum av Stavanger. Arrangementets varighet 19.00 - 23.00.
På hvert bransjetreff vil minst en bedrift holde en kort firmapresentasjon. Dette er en unik måte for å markedsføre deg og din bedrift. Alle deltagende bedrifter får sin firmalogo presentert på storskjerm. 

Nettverket ditt er en av dine aller viktigste ressurser. Sørg for å utvide det og bruke det aktivt!

Deltagere på Bransjetreff.no